Ekstremalne przejście dla pieszych.
TAGS: bhp
Spread the love

Nadmierne zagospodarowanie terenu pod inwestycje powoduje ograniczoną ilość miejsc parkingowych. Przyczynia się do powstawania nietypowych przejść.
Problem ten dotyczy szczególnie dróg osiedlowych, które nie są opiniowane przez odpowiednie organy. Brak regulacji prawnych nakładający taki obowiązek.
Pośpiech, nieodśnieżone nawierzchnie, niedoświetlenie drogi i nadmierna prędkość może skończyć się przykrymi konsekwencjami.

 

W czym pojawia się kłopot?
Kierowca zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. To znaczy, że musi jechać z bezpieczną prędkością. Bezpieczna prędkość to taka aby o czasie mógł zatrzymać pojazd. Czyli odstąpić od ruchu. Zatrzymanie pojazdu nie może wpłynąć na zachowanie innych uczestników.

 

Niezachowanie ostrożności może doprowadzić do kolizji.
Kolizja to nic innego to incydent drogowy, w którym uczestnicy nie odnieśli obrażeń.
Nie ma regulacji prawnych definicji kolizji.

Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych
https://portal-bhp.pl/

 

W życiu codziennym często mówi się o ostrożności. Lecz co to znaczy?
Należy tutaj przytoczyć przepis prawny regulujący zachowania ostrożności na drodze
-art. 3 ust. 1 Ustawy o ruchu drogowym:
1.Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga- szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogło by spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudniać albo w związku z ruchem zakłócać spokój lub porządek publiczny oraz narazić na szkodę.
2.Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogło by pociągnąć za sobą skutki, o którym mowa w tym przepisie.
3.Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.
W cytowanym ustępie występuję pojęcie ,,ostrożności” i ,,szczególnej ostrożności”.
Szczególną ostrożność definiuje art. 2 ust. 22 Ustawy:
szczególna ostrożność- ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi na i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednie szybkie reagowanie.

 

Współpraca pieszy- kierujący.
Stała przeszkoda, osłaniająca widoczność pieszego. Stanowi to ograniczenie widoczności dla kierowcy i pieszego. Zachowanie pieszego przed przejściem dla pieszych jest sygnałem dla kierowcy o podjęciu działań. Zdecydowanie inaczej zachowa się kierowca, gdy zobaczy pieszego biegnącego. Jeszcze inaczej, gdy pieszy będzie stał tyłem do przejścia i rozmawiał przez telefon.
Kierowca musi widzieć pieszego aby mógł zatrzymać się. Ustąpić pierwszeństwa.
Na pieszym ciąży również obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas wejścia na przejście dla pieszych. Pieszy nie widząc nadjeżdżającego pojazdu może wejść na przejście przed nadjeżdżający samochód. Pod warunkiem, że sprawdzi przed swoim wejściem na przejście nie swoim zachowaniem nie spowoduje zagrożenia.
Próba sprawdzenia czy nadjeżdża pojazd, powoduje wejście pieszego na przejście dla pieszych. Ponieważ pieszy musi wychylić się za obrys budowli. To ograniczona widoczność może spowodować nieoczekiwane zachowanie się pieszego np. wtargnięcie.

 

Wniosek:
Pieszy musi być widoczny dla kierowca aby ustąpił pierwszeństwa, którego widzi. Pieszy nie może wtargnąć na przejście dla pieszych.
Kierowca musi widzieć pieszego aby w odpowiednim czasie aby zareagować i przepuścić go na przejściu dla pieszych.
Pieszy musi widzieć nadjeżdżający pojazd aby nie doszło do tragedii.

Przebywając na drogach wszyscy musimy ze sobą współpracować aby było bezpiecznie.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *