Jak zgłosić wypadek przy pracy.
Spread the love

Zgłoszenie wypadku przy pracy to wspólny interes pracownika i pracodawcy. Korzyścią dla pracownika zgłoszenia wypadku przy pracy będzie wyeliminowanie zagrożeń w środowisku pracy, natomiast pracodawca będzie mógł ustalić okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy i wdrożyć środki zapobiegające zdarzeniom wypadkowym co w przyszłości przełoży się na brak wypadków i zmniejszy się absencja.
Żadne przepisy nie regulują formy zgłoszenia wypadku przy pracy. Akt prawny nakazujący niezwłoczne zgłoszenie wypadku przy pracy bezpośredniemu przełożonemu nie określa sposobu zgłoszenia, więc należy uznać, że każda forma zgłoszenia wypadku jest prawidłowa. Brak regulacji prawnych formy zgłoszenia wypadku przy pracy nałożył obowiązek opracowania przez pracodawcę wewnętrznych zarządzeń których celem jest sformalizowanie kwestii zgłaszania zaistniałych wypadków przy pracy dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.
W interesie pracowników i pracodawcy jest niezwłoczne zgłoszenie wypadku przy pracy bez znaczenia w jakiej formie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *