Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów.
TAGS: kursy bhp
Spread the love

Pożar jest niekontrolowanym procesem spalania. Zjawisko pożaru jest potężnym zagrożeniem dla życia i zdrowia człowieka.

Zanim dojdzie do pożaru to muszą wystąpić trzy czynniki:
-tlen,
-materiał palny,
-źródło zapłonu (iskra).
Wyjątkiem jest tak zwany samozapłon, gdzie nie jest potrzebne źródło zapłonu aby doszło do pożaru.

W procesie spalania wytwarza się się wysoka temperatura i powstają trójce dymy, które wdychane mogą doprowadzić do zatrucia i utraty przytomności. W takim przypadku jeżeli to nie stwarza zagrożenia dla ciebie wynieś osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce i zadzwoń po służby ratunkowe (straż pożarna-998, pogotowie ratunkowe-999, numer alarmowy112).
Najczęstszymi przyczynami pożaru jest działanie człowieka i te przyczyny nie zmieniają się od wielu lat. Na ogół przeważa nieostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem, awarie lub używanie niesprawnych urządzeń zasilanych prądem elektrycznym, wypalanie traw. Wymienione przyczyny mają związek z działalnością człowieka, które są nacechowane bezmyślnością i lekceważeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru w domu lub zakładzie pracy jest dość znaczne, ponieważ ma to związek z codziennym użytkowaniem urządzeń zasilanych elektrycznością i gazem. Wystąpienie pożaru wzrasta wraz ze stopniem zużycia i brakiem konserwacji użytkowanych instalacji, urządzeń lub niezgodnym używaniem z jego przeznaczeniem.

niesprawne urządzenie elektrycznePoluzowane gniazdka elektryczne, leżące na podłodze przedłużacze, samowolne- prowizoryczne naprawy,  w tym podłączenia przewodu zasilającego do gniazdek z ominięciem wtyczki, pęknięte obudowy urządzeń to tylko przykłady wadliwych urządzeń, które mogą spowodować, przegrzanie, zwarcie elektryczne i doprowadzić do pożaru.

Chcąc zapobiec pożarom utrzymuj w dobrym stanie technicznym użytkowane instalacje i urządzenia oraz używaj otwartego ognia w miejscach bezpiecznych z dala od materiałów łatwopalnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *