security-1491514_960_720

Bhp dla firm i kursy pierwszej pomocy

Ośrodki szkoleniowe oferują różnorodne szkolenia bhp dla firm, dostosowane do potrzeb i wymagań poszczególnych grup. Wynika to z faktu, że bhp szkolenia różnią się w zależności od stanowisk pracy, jakie piastują osoby w nich uczestniczące. Inne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują w fabryce, przy produkcji, inne w biurze, czy na stanowisku kierowniczym. Dlatego właśnie instruktorzy BHP program swych kursów dostosowują każdorazowo do uczestników szkolenia.

Continue reading

first-aid-1288342_960_720

Bhp dla firm – szkolenia z pierwszej pomocy

Firma szkoleniowa organizuje profesjonalne kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Kursy skierowane są głównie do pracowników firm i instytucji, jednak organizowane są również szkolenia otwarte. Kursy bhp dla firm i wszelkie inne bhp szkolenia służą nauczeniu kursantów radzenia sobie w nieprzewidzianych sytuacjach, jakie mogą mieć miejsce w zakładzie pracy. Continue reading