Czym jest służba bhp w firmach
Spread the love

 

                Kodeks pracy zobowiązuje każdego pracodawcę do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy i dbanie o odpowiedni stan warunków pracy. Sprawowany nadzór nad warunkami pracy wykonywany jest przez zatrudnionego pracownika z wymaganymi kwalifikacjami.

              Wymagane kwalifikacje, zadania, uprawnienia zostały w odpowiednich systemach prawnych.