OBOWIĄZEK PRACODAWCY A WYPADEK PRZY PRACY
Spread the love

Gdy wydarzy się wypadek przy pracy, to każdy pracodawca ma obowiązek ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy.
Jaki jest termin podjęcia  ustaleń przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy od zgłoszenia wypadku?
Wydawało by się to dziwne ale nie ma prawnie narzuconego terminu na ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy od otrzymania informacji o zaistniałym wypadku przez pracodawcę.
Natomiast jest nałożony prawny obowiązek podjęcia natychmiastowych działań związanych z ustalaniem przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy bez zbędnej zwłoki od otrzymania informacji o wypadku.

Od momentu, gdy zdarzy się wypadek przy pracy to pracodawca ma obowiązek na własny koszt powołać zespół powypadkowy w celu zbadania zaistniałego wypadku przy pracy- bez zbędnej zwłoki od otrzymania informacji o wypadku.

Co to znaczy w praktyce?

Należy uznać, że tego samego dnia, gdy wypadek został zgłoszony. Podjęcie działań ustalania przyczyn okoliczności wypadku w termie późniejszym, może być zinterpretowane przez organy kontrolne  jako zaniechanie działań mających na celu spełnienia obowiązku ustaleń przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy oraz wdrożenia środków profilaktycznych mających na celu zapobiegania tego rodzaju wypadkom przy pracy co jest spójne z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Jak ustalić przyczyny okoliczności wypadku przy pracy? 

Na podstawie zebranych informacji od poszkodowanego, świadków wypadku, wykonanych fotografii, szkiców wypadku. Powołany zespół powypadkowy sporządza protokół z przeprowadzonego dochodzenia stwierdzając czy zaistniałe zdarzenie jest wypadkiem przy pracy czy nie jest.
Należy tutaj mieć na uwadze, że nieuznanie wypadku za wypadek przy pracy pozbawia poszkodowanego wszystkich przysługujących świadczeń z tytułu wypadku przy pracy.
Termin na zakończenie dochodzenia powypadkowego zespół powypadkowy ma 14 dni. Termin ten nie jest obligatoryjny, może on się przedłużyć, gdy zaistnieją faktyczne przesłanki związane z potrzebą dokładnych ustaleń przyczyn wypadku lub wystąpią przeszkody, które uniemożliwiają zbadanie wypadku.

Po zakończonym dochodzeniu zespół powypadkowy zapoznaje poszkodowanego z protokołem powypadkowym i przysługującymi prawami poszkodowanemu, przed zatwierdzeniem protokołem powypadkowym przez pracodawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *