OCHRONA IMPREZ MASOWYCH
TAGS: @ochrona imprez masowych
Spread the love

Sukcesem dobrej zabawy jest bezpieczeństwo.
Ochrona imprez masowych jest gwarantem bezpieczeństwa. Ustawodawca dość jasno sprecyzował w Ustawie o ochronie osób i mienia co to jest impreza masowa oraz wskazał kto jest odpowiedzialny. Dlatego bezpieczeństwo nie może być spychane na ostatni plan.
Zapewnienie bezpieczeństwa to obowiązek. Taki obowiązek ciąży na organizatorze. Co by to nie znaczyło to na takiej imprezie nic ni komu nie może się stać. Jednym słowem mówiąc musi być zapewniony porządek na obiekcie, w którym odbywa się taka impreza. Zadanie do realizacji jest poważne.

 

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
Nie ulega dyskusji fakt, gdy zbierze duża ilość ludzi to może dojść do konfliktów. Konflikty takie mogą zamienić się w bójki, niszczenie mienia. Co sprowadza potężne zagrożenie dla uczestników.
Dlatego taka impreza musi być zabezpieczana przez firmy ochroniarskie.

 

Rola firmy ochrony na masowych imprezach.
Tylko profesjonale firmy ochrony są w stanie zapobiec zapobiegać groźnym zachowaniem. To na firmie zabezpieczającej imprezę ciążą następujące obowiązki:
• zapobieganie występowaniu zagrożeń,
• dbanie o bezpieczeństwo uczestników imprezy,
• zapewnienie porządku na imprezie,
• skuteczne usuwanie występujących zagrożeń.
Dlatego na imprezach masowych w pierwszej kolejności widoczni są pracownicy ochrony. To jest ochrona fizyczna. Bardzo często przed wejściem do obiektu chronionego, możemy spotkać takich pracowników z wykrywaczem do metali. Działania ich ściśle są skupione na działaniach idących w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa.

 

Planowanie imprezy masowej.
Przeciwdziałanie komplikacjom ma kluczowe znaczenie. Organizator imprezy musi przewidzieć wszystkie mogące wystąpić zagrożenia i podjąć odpowiednie kroki zapobiegawcze.
Musi mieć plan zabezpieczenia. Taki plan sporządzają eksperci z firm ochroniarskich. Musi on powinien zawierać:
-oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
-kierunki ewakuacji,
-punkty udzielania pomocy,
-personel do udzielania pomocy,
-miejsce spotkań personelu w sytuacjach awaryjnych,
-imienne wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ewakuację,
-miejsce zbiórki,
-sposób komunikowania się personelu w sytuacjach awaryjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *