Rolnictwo. Ochrona Ludzi w Środowisku pracy Rolnika.
Spread the love

Rolnictwo jest gałęzią dostarczającą żywność i surowce dla ludności. Praca na roli niesie za sobą wiele obowiązków związanych z organizacją i higieną pracy.

 

Bezpieczeństwo w Rolnictwie to Wyzwanie:
Branża rolnicza zapewnia źródło żywności dla ludzi jest to branża nacechowana wieloma zagrożeniami i wyzwaniami, które pojawiają się w związku z różnorodnością wykonywanych czynności.

 

Oto kilka głównych obszarów, które stanowią potężne wezwanie:

1. Obsługa maszyn:
Rolnicy korzysta z różnych pojazdów takich jak ciągniki, kombajny wózki, czy bardzo niebezpiecznych narzędzi do których możemy zaliczyć, sierpy kosy. Posługiwanie się nimi może spowodować ryzyko korzystania z pomocy medycznej.

2. Narażenie na Czynniki Środowiskowe:
Praca rolników często polega w narażeniu w zróżnicowanych warunkach pogodowych (lato, jesień, zima), ekspozycję na promieniowania UV.

3.Chemia Stosowana w Rolnictwie:
Rozwój nauki spowodował stosowanie substancji chemicznych. Głównie są to substancje niebezpieczne i toksyczne, głównie pestycydy. Przy niewłaściwe obchodzeniu się z nimi mogą oddziaływać na rolników i ich mieszkańców wsi negatywnie nawet doprowadzić do śmierci.

3. Obciążenie Fizyczne:
Prace wykonywane ręcznie wynikające głównie z dźwigania. Często wykonywanie tych prac wykonywane są w nieergonomicznych pozycjach połączona z monotonią. Prace te mogą doprowadzić do urazów.

4. Zagrożenia biologiczne:
Codzienny kontakt ze zwierzętami, szczególnie z odchodami zwierzęcymi, które mogą prowadzić do chorób zawodowych.

5. Praca ze Zwierzętami:
Praca rolników związana jest z kontaktem ze zwierzętami. Niewłaściwe obchodzenie z nimi może doprowadzić do agresji ze strony zwierząt.

6. Prace Powyżej Gruntu (wysokości):
Takie prace mogą występować podczas napraw remontów pomieszczeń gospodarskich, głównie dachów, elewacji. Nieoczekiwane usterki mogą spowodować konieczność szybkiej naprawy uszkodzonych elementów obiektów. Nieprawidłowości mogą ujawnić się podczas prowizorycznego używania narzędzi, braku środków zabezpieczających.

7. Prace podczas sytuacji awaryjnych:
Do konieczności nagłych działań w narażeniu na utratę życia lub zdrowia należy uznać sytuacje nieprzewidywalne np. ratowanie zwierząt z zagrody podczas pożaru.

 

Sposoby poprawy warunków pracy w rolnictwie:

1. Szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: Właściwa Edukacja w Branży Rolniczej to podstawa kreowania bezpieczeństwa. Wpływa ona nie tylko na bezpieczeństwo Rolnika ale również na środowisko rolne i ich mieszkańców. Ponoszenie świadomości jest bardzo ważne.

2. Dobre Praktyki w Branży Rolniczej: Chcąc wyeliminować urazy, powikłania związane z występującymi zagrożeniami należy stosować sprawdzone metody pracy, ukierunkowane na bezpieczeństwo.

3. Stosowanie zabezpieczeń ochronnych: Obowiązkowo Rolnicy muszą stosować takie środki bezpieczeństwa aby byli chronieni przed występującymi zagrożeniami. Bagatelizowanie ich może doprowadzić do szeregu urazów.

4. Konserwacja maszyn: Regularne przeglądy, bieżące naprawy przez uprawnionych specjalistów są w stanie zapobiec przestojom i zapobiec urazom.

5. Monitoring na używaną chemią: Wszystkie środki chemiczne powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Przede wszystkim nie mogą być dostępne osobom postronnym.

 

WNIOSKI:
Bezpieczeństwo Rolnika jest bardzo ważne. Rolnictwo jest łańcuchem dostaw pożywienia dla wszystkich mieszkańców. Od jego wydajnej pracy zależy dostawa żywności do miast.
Dlatego należy z powagą promować Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w Rolnictwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *