Resuscytator
Spread the love

W firmie, w której pracuje został zakupiony resuscytator. Sprzęt nie został udostępniony pracownikom. Osoba odpowiedzialna za wyposażenia po zakupie sprzętu miała pewne wątpliwości co do jego udostępnienia. Kierownik zadał pytanie czy może zakupione urządzenie udostępnić pracownikom?

Co jest resuscytator?
To nic innego jak medyczne urządzenie stosowane do przywracania, potrzymania oddechu i krążenia. Celem jego jest dopływ tlenu do płuc i utrzymanie przepływu krwi.
Czynności takie są bardzo ważne podczas udzielania pomocy. W sytuacji zatrzymaniu krążenia lub niedotlenienia.

 

Co na to przepisy bhp: przepisy są nieubłagane. Pracodawca wyposaża punkt udzielania pomocy w nowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, pracownikom wyznaczonym pracownikom i przeszkolonym w zakresie udzielania pomocy, również ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia z obsługi resuscytatora. Ma obowiązek ratowania życia i zdrowia z wykorzystaniem resuscytatora.

Należy podkreślić, że na każdym z nas ciąż obowiązek udzielania pomocy. Do tych osób należy zaliczyć osoby znajdujące się w położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszkodzenia zdrowia. Pracodawca jest obowiązany powierzeniem obowiązków wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy, obsługi punku pierwszej pomocy, którym może być resuscytator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: obsługiwać resuscytator będą pracownicy uprawnieni do udzielania pomocy. Po wcześniejszym odbyciu szkolenia w zakresie udzielania pomocy oraz zakresie obsługi resuscytatora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *