Substancje chemiczne. Bezpieczne użytkowanie.
Spread the love

 

Codziennie mamy do czynienia z różnymi substancjami chemicznymi i używamy ich do rożnych celów. Substancje chemiczne to nic innego jak pierwiastki chemiczne i ich związki. Pozyskiwane, wzbogacane poprzez przeprowadzany skomplikowany proces produkcyjny aby wspomóc, ułatwić nasze codzienne prace.
Chcąc bezpiecznie posługiwać się środkami chemicznymi musimy mieć wiedzę o ich właściwościach, ponieważ używane środki w życiu codziennym mogą być niebezpieczne dla nas samych jak również dla otaczającego nas środowiska. Inne właściwości, zagrożenia będą miały środki chemiczne używane w kuchni do celów spożywczych np. sól kuchenna- Na Cl, ocet-CH3COOH, jeszcze inne środki używane do utrzymania w czystości toalet, pokoi, pojazdów.

Rozróżniamy substancje niebezpieczne występujące w naszym codziennym życiu. Nie ulega wątpliwości, że są to środki czyszczące używane w domu do mycia pojazdu itp.
Dla własnego bezpieczeństwa i innych warto posiadać wiedzę o używanych substancji chemicznych, ponieważ już podczas ich transportu, przechowywania mogą stanowić zagrożenie a w szczególności podczas ich używania.
Jak rozróżnić substancje niebezpieczne?, jak organizować prace z substancjami niebezpiecznymi?
Najlepiej było by abyśmy znali odpowiedź na te pytania przed zakupem danej substancji. Dobrą praktyką jest uzyskanie informacji od producenta danej substancji, zapoznania się z informacją na opakowaniu produktu. Zasięgnięcia informacji u sprzedawcy o udostępnienie dokumentacji producenta substancji czyli określoną prawem kartę charakterystyki substancji,  która jest kopalnią informacji o danej substancji. Taki dokument producent, sprzedawca ma obowiązek dostarczyć bezpłatnie na  prośbę kupującego.

Trochę inaczej wygląda sytuacja związana z użytkowaniem substancji chemicznych w zakładach pracy. Tutaj został nałożony dość rygorystyczny prawny obowiązek na pracodawcę związany z ich transportem, używaniem, składowaniem, utylizacją, gdzie nie ma odstępstw od zaleceń producenta i przepisów nakładających zasady bezpiecznego używania takich substancji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *