Jestem twoim kierownikiem. Chodź ze mną wszystkiego ciebie nauczę.
Spread the love

Im więcej mamy wiedzy to więcej rozumiemy. Lecz wiedza to za mało. Teoria nie zawsze sprawdza się w praktyce. Teoria poparta praktyką to klucz początku sukcesu. Należy wyciągać wnioski. Spostrzeżenia są niezbędnym sposobem dążenia do ulepszeń. Zapewniają uporządkowany sposób postępowania. W ten sposób ukierunkowuje sens bezpiecznej pracy.

 

Instytucja kierownika.
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom to prawny obowiązek pracodawcy. Wydawałby się że ten obowiązek ciąży tylko na pracodawcy. Nie do końca jest to prawdą. Ponieważ odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi również nadzór. Osoby zajmujące stanowisko kierownicze. Rodzaj tej odpowiedzialności jest inny. Kierownictwo odpowiada za dopuszczenie pracownika do pracy. Nie można pominąć obowiązku organizowania bezpiecznych prac.
Na szczęście czasami wystarczą proste środki aby zastosować praktyczne środki poprawić poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy. W zasadzie to nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza aby zidentyfikować niebezpieczeństwa. Czasem wystarczy zdrowy rozsądek. Istnieje dużo narzędzi do poradzenia z tymi problemami.

 

Wprowadzenie pracownika do pracy.
Kierownik jest ekspertem w przestrzeni, której pracuje. Zna i rozumie ludzi, z którymi pracuje. Musi radzić z niepewnym światem w jakim żyjemy, często ryzykownym. Często musi podejmować decyzje niepewne w skutkach. Jest rozwiązaniem tysiąca problemów.
Zadanie nie jest łatwe. Aby przekazać wiedzę musisz ją rozumieć. Dostosować ją musisz do dziedziny, po której będziesz się poruszać. Wiemy, że komunikacja jest bardzo ważna. To znaczy, że nie tylko skuteczna komunikacja jest ważna ale jej sposób. Musisz mieć pewność, że sposób komunikacji jest zrozumiały dla drugiej strony. Również jej intencje. Podsumowanie przekazanych informacji powinno polegać na ich sprawdzeniu. Jak to zrobić? Na koniec rozmowy podsumuj omówione tematy. Zwracając uwagę na najważniejsze zagadnienia. Zapytaj o omawiany problem. Nie zadawaj pytania zamkniętego ,,Czy rozumiesz”. Zadaj pytanie np. ,,omów…” lub ,,wskaż miejsca…”, ,,jak byś się zachował,,,”. Taki sposób sprawdzenia przyswojonych informacji powoduje, że otrzymujesz informację zwrotną.
Po otrzymaniu informacji masz już pewność czy będziesz musiał powtórzyć ponownie zagadnienia.

 

Popełniane błędy.
Wszyscy całe życie uczymy się. Zastanówmy się czy to jest prawda. W życiu dorosłym wydawało by się, że proces nauki zatrzymał się. Nic bardziej mylnego. Przypomnijmy sobie jak dokonaliśmy zakupu nowego urządzenia. Musieliśmy wówczas zapoznać się z obsługą nowego nabytku. Czasem sprawiało to problemy a czasem wszystko było proste i nie zawiłe.
Nie jest wstydem popełnić błąd. Wstydem jest nie wiedza. Warto zadawać pytania. Konstruktywne pytania. Ignorowanie pytań nie powinno mieć miejsca. Odbiorca pytań powinien być otwarty na zadawane pytania. To jest bardzo ważny przekaz dający do przemyślenia i działania. Dlaczego takie pytanie powstało. Może coś źle funkcjonuje? Można wówczas coś dopracować, zmienić. Może to zapobiec popełnieniu błędów.
Popełniane błędy omawiajmy. Ponieważ omawiane niezgodności dają odpowiedź na problemy. Jako ludzie nie jesteśmy doskonali. Dlatego problematyczne bywa dostosować się do narzuconych norm. Zachowanie niezgodne z narzuconymi normami prowadzą do powstania błędu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *