Karta szkolenia wstępnego BHP
TAGS: Kursy i szkolenia dla pracowników
Spread the love

Karta szkolenia wstępnego BHP jest dokumentem dopuszczającym do pracy. Odzwierciedlającym odbycie szkolenia wstępnego. W sposób fizyczny. W środowisku pracy nikt nie może zostać dopuszczony do pracy na obsługiwane stanowisko, bez przeszkolenia. Karta szkolenia jest dowodem realizacji obowiązku przeszkolenia pracownika. Realizację tego obowiązku reguluje szereg przepisów.

 

Pracodawca kieruje pracownika na edukacje a pracownik je odbywa. Ponieważ bez odbytej edukacji pracownicy są słabym punktem, który może spowodować straty w przedsiębiorstwie.
Ale dlaczego taki rodzaj edukacji jest ważny? Jakie są korzyści z tej inwestycji?
Odpowiedzi na te pytania- nożna szukać na szkoleniach dostosowanych do potrzeb zakładu pracy.
Za takie potrzeby należy uznać dostosowaną dokumentację:
-programy szczegółowe dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa,
-ocenę ryzyka zawodowego,
-instrukcje stanowiskowe,
-inne obowiązujące wewnątrzzakładowe akty prawne.

 

Czy faktycznie podpis pracownika stanowi odbycie szkolenia?
Poświadczenie odbycia kształcenia jest to podpis szkolonego w karcie. Wydawało by się to mało zawiłe ale to podpis stanowi odbycie edukacji w zakresie szkolenia wstępnego. Tak stanowią przepisy. Lecz to nic bardziej mylnego. Podpis osoby przeprowadzającej przysposobienie wiedzy jest potwierdzeniem zapoznania pracobiorcy z panującymi przepisami, zasadami oraz zagrożeniami w zakładzie pracy.

 

Na czym polega zawiłość?
W interesie szefa i pracobiorcy jest mieć dobrego pracownika. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań aby informacje były przekazane rzetelnie. Brak przekazanej rzetelnej wiedzy skutkować może brakiem podstawowej wiedzy. Należy uznać, że w takiej sytuacji podpis pracownika nie jest potwierdzeniem odbytego szkolenia a podpis przeprowadzającego takie szkolenie nie jest potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia.

 

Pracownik może zapomnieć zdobyte wiadomości.
Zdecydowanie tak. Dlatego należy takie szkolenia przeprowadzać cyklicznie. Nic nie stoi na przeszkodzie aby takie edukacje przeprowadzać częściej pracownikom, niż przewidują to przepisy. W takim razie będzie to zabezpieczenie pracodawcy przed zarzutem nieprzeprowadzonego szkolenia. Pracownik będzie pamiętał. Będzie to wzajemna przysługa skutkująca równowagą pomiędzy zagrożeniami a wykonywaną pracą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *