Miejsce Ewakuacji
TAGS: p.poż.
Spread the love

Nie ma przepisu określającego wielkości powierzchni miejsca zbiórki do ewakuacji!
Co wcale nie znaczy, że wielkość powierzchni miejsca zbiórki jest przypadkowa.
Wytycznymi co do określenia wielkości powierzchni jest nałożony obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, podczas działań ewakuacyjnych. Należy przez to rozumieć aby takie miejsca były wolne od zbędnych przedmiotów, powierzchnia taka zapewniała swobodę ruchów a zarazem zapewniała bezpieczne oczekiwanie na dalszą możliwość ewakuacji.

 

To drogi ewakuacyjne decydują o sprawnej ewakuacji.
dojścieEwakuacja (łac. evacuatio- opróżnianie; znikanie) polega na zorganizowanym przemieszczaniu ludzi wraz z dobytkiem do miejsca bezpiecznego na wypadek zagrożenia np. pożaru lub innego zagrożenia.
Szerokość drogi ewakuacji stanowi sprawne przemieszczanie się ludzi oraz długość drogi nie może przekraczać dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego. Istotną role odgrywa czas opuszczania miejsca zagrożonego. Droga nie zastawiona i o wymiarach normatywnych sprzyja szybkiej i sprawnej ewakuacji.

 

Próbna, praktyczna ewakuacja.
Celem jest nabywanie przez uczestników umiejętności i nabycie właściwych zachowań w sytuacji realnego zagrożenia z praktycznym prowadzeniem ewakuacji.
Ćwiczenia tego typu są niezbędne do bezpiecznych postępowań na wypadek zagrożenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *