Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy
Spread the love

Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy
W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo to najważniejsza potrzeba człowieka. Ludzie chcą żyć i pracować bezpiecznie to sprzyja rozwojowi fizycznemu i emocjonalnemu.
Pracownik podejmujący pracę na równi z wysokością zarobków stawia na poczucie bezpieczeństwa w środowisku pracy. Ustawa z 1974r. To cały pakiet przepisów narzucających wymagania służące zachowaniu bezpiecznych zachowań w pracy.
Z biegiem czasu świadomość pracodawców jak i pracowników małymi krokami ale systematycznie rosła, przede wszystkim zmieniła się mentalność pracowników. Wśród pracowników wykreowała się świadomość swoich praw i obowiązków. Zmieniła się mentalność pracowników. Coraz większą wagę zyskały szkolenia bhp. Pracodawcy zaczęli sporządzać dokumentację na temat występujących zagrożeń w ich przedsiębiorstwach, które stanowią punkt wyjściowy do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Poprzez zaangażowanie pracowników i pracodawców w bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie, bezpieczeństwo traktowane jest jak największa wartość. Wieloletnie kształtowanie świadomości pracowników poczucia odpowiedzialności za sprawy bezpieczeństwa z zaangażowaniem kierownictwa w utrwalaniu bezpiecznych zachowań owocuje bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *