BHP W MIEJSCU PRACY
Spread the love

Jednym z nielicznych nałożonych obowiązków na pracodawców jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Co to są bezpieczne warunki pracy?

Bezpieczne warunki pracy to jest stan niezagrażający życiu i zdrowiu wszystkich pracowników- nie tylko pracowników, z którymi bezpośredni pracodawca ma podpisaną umowę.
Natomiast obowiązkiem pracownika jest zgłaszanie zauważanych nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu, aby mógł wdrożyć odpowiednie rozwiązania organizacyjno- techniczne, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa.
Pracodawca jest to osoba, która ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo, natomiast osoby działające z ramienia pracodawcy, kierownik, mistrz, brygadzista, lider ma obowiązek organizować bezpieczny proces pracy oraz nadzorować pracowników aby używali środków ochronnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
Reagowanie na nieprawidłowości w miejscu pracy jest w interesie pracownika pracodawcy jak i pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *