Ochrona Pracy w Zakładzie Lecznicy Zwierząt.
TAGS: BHP SZKOLENIA- czym są nacechowane?Kursy i szkolenia dla pracowników
Spread the love

Zakłady Lecznicy Zwierząt to miejsca, w których opieka nad zwierzętami jest priorytetem. Praca w takich placówkach wiąże się z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia ran kąsanych i konsekwencji związanych z nieodpowiednim obchodzeniem się ze zwierzętami.

 

Ocena Ryzyka zawodowego z Czynnikami Biologicznymi.
Na stanowiskach pracy w kontakcie ze zwierzętami istnieje możliwość kontaktu z czynnikami biologicznymi zwierzęcymi w szczególności po kąsaniach. Pracownicy powinni być zapoznani z takim ryzykiem oraz odpowiednio przeszkoleni w zakresie zapobiegania. Procedury dezynfekcji oraz postępowania w przypadku ukąsania bądź zadrapania przez zwierzę oraz zranienia narzędziami powinny być nadrzędnymi środkami zapobiegawczymi. Obowiązkowe jest zachowanie zgodności z przepisami w palcówce.

 

Bezpieczne Obchodzenie się ze Zwierzętami.
Kontakt ze zwierzętami jest docelową częścią pracy w lecznicach zwierząt. Pracownicy muszą być przeszkoleni teoretycznie i praktycznie w zakresie zachowania się wobec różnych gatunków zwierząt podczas badań lub zabiegów. Muszą znać ich odruchy oraz posiąść umiejętność zapanowania nad nimi. Odpowiednia technika uchwytu, obchodzenia się ze instrumentami zwierzęcymi oraz dostosowana procedura do specyfiki poszczególnych gatunków jest niezwykle ważne.

 

Zarządzanie Lekami Substancjami Chemicznymi.
Leki i substancje chemiczne stosowane są nieodzownie. Pracownicy powinni wiedzieć, że leki i substancje chemiczne występują w dużej części ich środowiska np. karmie dla zwierząt. Dbanie o etykietowanie pojemników, opakowań oraz kontrola zabezpieczeń i nadzór na dostępem osób nieupoważnionych jest jednym z elementów zarządzania tymi substancjami.

 

Zapewnienie Funkcjonalności dostosowanych do potrzeb pracownika.
Lecznice zwierząt często mają niedostosowane pomieszczenia do zadań zawodowych. Bagatelizowanie dostosowania pomieszczeń i narzędzi pracy powodują urazy i absencje pracowników. Ergonomiczne rozwiązania to takie, które są dostępne i zapewniają wysoką jakość usług oraz opieki nad pacjentami.

 

Systematyczne Szkolenia i Kontrole.
Pracownicy Lecznic zwierząt powinni być poddawani cyklicznym szkoleniom zakresu BHP. Natomiast ich praca powinna być okresowo kontrolowana. Pozwala to na uzyskanie informacji czy pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę i przestrzegają zasad bezpieczeństwa.
Takie działania mają uzasadnienie faktem, że Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to bezpieczeństwo pracowników i pacjentów.

 

Wnioski:
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy usług jest istotna dla pracowników i zwierząt przy zastosowaniu usług personel lecznic może być objęty nadzorem BHP co poprawi bezpieczeństwo i wizerunek zakładu leczniczego zwierząt.

One Comment on “Ochrona Pracy w Zakładzie Lecznicy Zwierząt.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *